LOGOPEDIA

"Należy do dobrego wychowania dzieci,

ażeby dobrze wykształcić narzędzie mowy,

ażeby dzieci nauczyć każde słowo doskonale

wyraźnie i czysto wymawiać.
I to będzie pierwsza nauka, którą dzieci powinny

odebrać od matki, ojca i wychowawców."

 

J. Śniadecki