Ze względu na to, że wydawnictwa realizują obecnie zamówienia na podręczniki szkolne w ramach dotacji, informujemy, że podręczniki przedszkolne będą możliwe do zakupienia we wrześniu. Szczegółowe informacje u wychowawców grup 2 września.

Komunikaty

09 stycznia 2019 09:46 | Komunikaty

Bezpieczne ferie

Aby czas ferii był czasem bezpiecznym, przesyłamy ulotkę edukacyjną pt. ,,Patent na bezpieczne ferie” przygotowaną przez Główny Inspektorat Sanitarny. Zbiór porad, które mogą pomóc rodzicom i dzieciom spędzić bezpiecznie ferie: Nie zjeżdżajmy na sankach w...

czytaj więcej »

09 listopada 2018 09:18 | Komunikaty

List MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców

Warszawa, 8 listopada 2018 roku Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne. ...

czytaj więcej »