Program "Chronimy dzieci"

Nasze przedszkole przystąpiło do programu profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Jest to program pod nazwą "Chronimy dzieci"

Poniżej ulotka dotycząca czynników ryzyka krzywdzenia dzieci, ciekawy materiał na temat "Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice?" i broszura o bezpieczeństwie w sieci:

https://www.edukacja.fdds.pl/a154bc7d-98f1-4d5c-903f-1746711d9234/Extras/czynniki_ryzyka_ulotka.pdf

https://www.edukacja.fdds.pl/6f86c08b-f98f-4bb6-b2d8-f4096dc95947/Extras/fdds-broszura-klaps-1608.pdf

https://www.edukacja.fdds.pl/7ce4a906-b545-482b-9e6b-4a7dc5307d25/Extras/10_porad_dla_rodzicow_internet-ulotka.pdf