REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Rodzice

Rekrutacja do Gminnego Przedszkola BAJKA w Wilczynie rozpoczyna się w marcu. Wtedy rozpocznie sie przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola. W lutym przyjmowane są deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające w tym roku do przedszkola. 

Dokumenty rekrutacyjne obejmują:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (składają wszyscy rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka’ podpis składają również oboje rodzice)
  2. Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych (składają wszyscy)
  3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej przedszkola (składają wszyscy)
  4. Klauzula informacyjna (składają wszyscy)
  5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu (składają osoby samotnie wychowujące dziecko i nie wychowujące żadnego dziecka z rodzicem dziecka)
  6. Oświadczenie o wielodzietności (składają rodzice, którzy wychowują troje dzieci lub więcej)
Wniosek obejmuje 4 części oznaczone znakami rzymskimi. W pierwszym etapie rekrutacji (w marcu) wypełniamy tylko I,II,III część bo IV dotyczy drugiego etapu w przypadku wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji marcowej.
Pamiętamy jednak o podpisie obojga rodziców na końcu dokumentu.

DOKUMENTY SKŁADAMY DO DNIA 31 MARCA 2020 R. NIE LICZY SIĘ KOLEJNOŚC WPŁYWU WNIOSKÓW. WSZYSTKIE SĄ JEDNAKOWO ROZPATRYWANE.