REKRUTACJA 2019/2020

Szanowni Rodzice

Rekrutacja do Gminnego Przedszkola BAJKA w Wilczynie rozpoczyna się w marcu. Wtedy rozpocznie sie przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola. W lutym przyjmowane są deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające w tym roku do przedszkola. 

Dokumenty rekrutacyjne obejmują:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (składają wszyscy rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka’ podpis składają również oboje rodzice)
  2. Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych (składają wszyscy)
  3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej przedszkola (składają wszyscy)
  4. Klauzula informacyjna (składają wszyscy)
  5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu (składają osoby samotnie wychowujące dziecko i nie wychowujące żadnego dziecka z rodzicem dziecka)
  6. Oświadczenie o wielodzietności (składają rodzice, którzy wychowują troje dzieci lub więcej)

DOKUMENTY SKŁADAMY DO DNIA 29 MARCA 2019 R.